Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /srv/vhost/sacich.com/home/html/inc/ConnBD.php on line 63
Gabinete Sacich - Legal

Avís Legal

Avís Legal

El domini Sacich.com és propietat de :

Denominació social: Gabinete Sacich , S.L.
CIF nombre: B-59557538 .
Domicili: (08008) Barcelona , carrer Mallorca 214 , 4t 3a .
Telèfon: 93.451.76.26
Fax: 93.451.04.91
Correu electrònic: gabinete@sacich.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 20.723 , Foli 26 , full B - 11421 , inscripció 3 .

L'accés a la pàgina web de Sacich.com (en endavant, la "Web") li atribueix la condició d' usurari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari") i comporta que vostè ha llegit i acceptat de forma plena i sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

D'aquesta manera , l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que pretengui accedir a la web , i més tenint en compte que pot ser objecte de modificacions .

Gabinet Sacich , S.L. (en endavant, "Sacich") , es reserva el dret a modificar el contingut , condicions d'accés i estructura de la web en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.


Propietat Intel·lectual
Tota la informació i continguts inclosos en la Web són propietat de Sacich o de tercers , sense que pugui entendre cedit a l'Usuari cap dret d'explotació sobre els mateixos , en particular, no es permet la reproducció i / o publicació , total o parcial , de la web, ni el seu tractament , modificació o transformació per qualsevol mitjà , distribució o comunicació pública sense l'autorització prèvia i per escrit de Sacich .

L'usuari únicament pot utilitzar la informació i continguts de la Web per al seu ús personal i privat , quedant prohibit qualsevol altre ús , especialment per a fins comercials .

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel · lectual i industrial de la web.


Condicions d'ús
L'accés a la web és de caràcter gratuït , excepte el cost de connexió de l'operadora de telecomunicacions corresponent . No obstant, la web pot oferir serveis on - line al preu que en cada cas s'informarà a l'Usuari , així com informació i continguts d'accés restringit als clients de Sacich .

L'Usuari es compromet i obliga a utilitzar la web de conformitat amb el present Avís Legal i la legislació aplicable en cada moment i , en tot cas , sota la seva única i exclusiva responsabilitat . En cas contrari , l'Usuari respondrà enfront de Sacich per l'ús indegut de la web.

L'usuari no podrà utilitzar la web amb fins lesives de béns o interessos de Sacich o de tercers .

Així mateix , l'Usuari es compromet i obliga a no realitzar accions que puguin danyar la imatge , els interessos i els drets de Sacich o de tercers , o que puguin perjudicar la web.

Com que qualsevol mesura de seguretat adoptada no exclou la possibilitat que puguin aparèixer o transmetre virus per la web , s'adverteix a l'Usuari que ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar el seu efecte . Sacich no es responsabilitza dels danys produïts o que es puguin produir en el maquinari i / o programari de l'Usuari com a conseqüència de la seva visita a la web.


Contingut
El contingut de la web procedeix de Sacich i , si escau , de tercers .

Sacich pretén oferir continguts de qualitat i actualitzats . Tanmateix , Sacich no garanteix la utilitat , exactitud , exhaustivitat , pertinència i / o actualitat del contingut de la web .

El contingut de la web no comporta en cap cas la prestació d'un servei d'assessorament jurídic.

La nombrosa casuística i condicionants de cada situació comporten que l'aplicació del dret no sigui automàtica , havent analitzar cada situació de forma independent i detallada per poder emetre una valoració adequada . Per tant , es recomana a l'Usuari que no adopti decisions sobre la base de la informació i continguts inclosos en la Web , no responsabilitzant- Sacich en cas contrari.


Enllaços
Sacich posa a disposició de l'Usuari determinats enllaços de pàgines web de tercers .

Sacich no controla , aprova ni supervisa manera el contingut de les pàgines web enllaçades . L'existència de pàgines web enllaçades no suposa l'existència d'acords amb els responsables o titulars de les mateixes.

Sacich no es fa responsable dels danys produïts per la il · licitud o qualsevol altre perjudici que el web enllaçada ocasioni en l'Usuari . Si és així , preguem ens ho comuniquin als efectes de poder adoptar les mesures oportunes .

D'altra banda, qualsevol persona que pretengui establir un enllaç des de la seva pàgina web a la Web haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de Sacich . En tot cas Sacich es reserva el dret d'exigir en qualsevol moment el cessament de l'enllaç a la web.

L'existència d'aquest enllaç a la web per part d'una altra pàgina web no comporta l'existència de relacions entre Sacich i el propietari d'aquesta pàgina web , ni l'acceptació o aprovació per Sacich del seu contingut .


Protecció de dades de caràcter personal
Sacich no utilitza cookies per accedir a informació relativa a l'Usuari . Tanmateix , determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb l'Usuari queda gravada al servidor de la web, amb l'objecte de millorar la gestió de la mateixa .

Quan sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal s'informarà degudament a l'Usuari d'aquesta recollida i del seu caràcter obligatori .

En tot cas , l'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició en l'adreça que consta a l'inici del present Avís Legal.

Sacich ha adoptat les mesures de seguretat pertinents als efectes de complir amb la normativa de protecció de dades vigent en cada moment .


Llei aplicable
El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola .